آشنایی با هوش مصنوعی و کاربرد اجرائی آن در مهندسی عمران و صنایع مرتبط

کد درس: 402
کد دوره: 1
مدت دوره: 2 ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه؛ 1400/05/14 ساعت 16 الی 18
شهریه: 0 تومان
ظرفیت باقیمانده: 19 نفر
سر فصل ها: مشاهده جزئیات
مدرس: جناب آقای دکتر محمدحسین غفاری